Aspecte legate de priorităţile metodice folosite în pregătirea fizică la seniori

buibor

“Pregătirea fizică specifică înaltei performanţe nu se aplică unor neantrenaţi, din contră, subiecţii având un stagiu lung de adaptare şi mare de a face faţă efortului fizic şi psihic foarte complex, pe durate scurte (microcicluri) sau mari (macrocicluri) de timp şi de a se adapta cerinţelor din ce în ce mai crescute ale performanţei actuale.

Studiile recente au dovedit că, în stări accentuate de uzură, performerii dau dovadă de energii nebănuite provocate de anumite stări afective. Dacă nu există un nivel corespunzător de adaptare la efortul depus, acestea se plătesc  fie prin accidente, fie prin randament scăzut în meciurile următoare.

Faţă de exigenţele actuale de adaptare a organismului, se impun alegerea de noi căi şi metode de aplicare a antrenamentului fizic. În primul rând, este obligatorie cunoaşterea exactă a subiectului privind pregătirea fizică, cu toate implicaţiile ei. Mai concret, specialistul ce se ocupă de pregătire ştie cât este de importantă pregătirea organismului jucătorului în aşa fel încât să se producă adaptări ca să reziste în mod egal la toate solicitările din jocurile de campionat.

După părerea mea, rezultatul notabil al antrenamentului optim îl constituie îmbunătăţirea vitezei, mobilităţii, forţei şi rezistenţei, calităţi pe baza cărora se realizează toate acţiunile. Sportivul trebuie să-şi îmbunătăţească aceste calităţi, atât prin jocul cu mingea, cât şi prin cel fără minge, studiile recente insistând asupra bagajului motric din ce în ce mai mare al fotbalistului senior.

Toate aceste elemente sunt perfectibile, inclusiv la seniori. Vizând pregătirea fizică, pentru ca sportivul să se menţină la cel mai înalt nivel antrenorul trebuie să-i administreze un regim de lucru care să crească progresiv pentru a realiza adaptarea organismului acestuia la eforturi mari.

Pentru creşterea calităţii pregătirii consider că este imperios necesar să cunoaştem aspecte de ergofiziologie şi doar speculând la maxim legile acestuia, să le folosim în favoarea noastră, având ca scop întreruperea consumului inutil de energie şi economisind-o pentru competiţie.

Selectarea mijloacelor pentru realizarea acestui obiectiv are o importanţă capitală. Pe lângă antrenamentul funcţional, este necesar şi antrenamentul specific pentru joc. Jucătorul trebuie să poată rezista la un tempo cât mai ridicat şi la situaţiile variabile impuse de desfăşurarea jocului timp de 90min.

Dacă intensitatea şi contracţia nervoasă trec de un anumit nivel, efectele sunt contrare, capacitatea organismului scade, determinând o serie de jucători să evite astfel eforturile prea mari, orice suprasolicitare determinând un cosum energetic sporit ba chiar epuizare.

Tocmai de aceea, antrenorul trebuie să dozeze corespunzător efortul din antrenamentul pentru pregătirea fizică, asigurând un platou ridicat pentru antrenamentul specific. Cele două forme de antrenament îmbinându-se armonios, dar având întâietate, când unul când altul, pe etape.

Putem afirma că, cu cât jucătorul este mai bine antrenat, cu atât el va rezista mai uşor la variaţia lucrului impusă de condiţiile de joc. Antrenamentul lui trebuie să cuprindă, de-a lungul unui ciclu anual, toate tipurile de efort, astfel ca, la sfârşitul lui, organismul să fie în mod armonios adapatat la toate necesităţile de joc.

Obiective urmărite pe parcursul antrenamentelor:

  • – procesele de refacere şi capacitatea funcţională a organismului trebuie să ajungă la un nivel crescut pentru ca sportivul să fie capabil să facă faţă datoriei de oxigen, ce apare în timpul lucrului specific;
  • – creşterea rezistenţei sistemelor energetice;
  • – obişnuirea organismului cu fiecare tip de efort pentgru ca datoria de oxigen să fie cât mai mică şi revenirea cât mai rapidă.

Consider că există mijloace optime pentru realizarea fiecărui obiectiv, totuşi nu este atât de important să alegem mijloace, ci, să le alegem şi să le combinăm într-o suită de exerciţii şi lecţii pentru a ne atinge obiectivele stabilite anterior.

În selecţionarea acestor mijloace se porneşte de la cunoaşterea efectelor fiecărui exerciţiu asupra organismului, pregătirea fizică trebuind să îmbrace forme complexe, care să ţină cont de necesităţile jocului, exprimate valoric, în cantităţi de efort general şi specific, aerob şi anaerob.

Trecerea de la datele teoretice la practică, de la cunoaşterea datelor ştiinţifice privind legile ce guvernează pregătirea fizică, la mijloacele ce trebuie găsite, este încă o etapă de început.

O concluzie recentă a domnului profesor Sorin-Mirel Ciolcă fiind aceea că, “pentru obţinerea performanţelor sportive superioare, jucătorii şi antrenorii, şi nu numai, trebuie, obligatoriu, să ţină cont de tendinţele jocului de fotbal, în cadrul unui proces organizat, sistematic, de perfecţionare continuă, atât practică, cât şi teoretică”[1].

O concluzie personala este aceea că, pregătirea fizică este un proces integrat şi permanent prezent în toate momentele, în toate perioadele antrenamentului sportiv şi propunându-şi în esenţă, dezvoltarea calităţilor motrice de bază.

Pregătirea fizică se include în realizarea procesului de instruire în relaţie directă cu obiectivele proiectării. Ponderea pregătirii fizice şi implicit a ameliorării calităţilor motrice se particularizează prin variantele în a căror structura sunt stabilite raporturi procentuale ale distribuţiei solicitărilor specifice calităţilor motrice. Dintre toate lucrările de specialitate, cea elaborată de Colibaba şi Bota se constituie de referinţă pentru distribuţia procentuală a proceselor aerobe şi anaerobe, lactacide şi alactacide în structura perioadelor de pregătire, competiţionale şi de tranziţie în cadrul programării anuale a procesului de instruire şi a activităţii competiţionale.[2]

[1]Ciolcă, Sorin-Mirel, 2006, Fotbal.Curs de aprofundare. Pregătire antrenori, Editura Fundaţia România de Maine”

[2](Fragmente din Proiectul Stiintifico-Metodic personal de certificare a competentelor de preparator fizic)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s